Förpackningsdesign – Le Gruyère

Förpackningsdesign för en premiumkollektion av världens kanske mest kända ostvarumärken (och förmodligen en av de bästa ostarna). Vi ville skapa ett distinkt grafiskt designkoncept, med olika färgkodning för att särskilja de olika kvaliteterna och på samma gång skapa en unik Gruyère-familj. Det kan låta självklart, men det har aldrig funnits tidigare hos Gruyére. En större utmaningen var att samtidigt följa de strikta grafiska riktlinjerna enligt Le Gruyères sortorganisation. Osthjulen är ganska stora och tunga, ca 55 cm i diameter med en vikt på ca 36 kg.

Terroir Suisse Le Gruyère Noir (svart), Världsmästaren, flerfaldig vinnare av World Cheese Award Gold, lagrad i 16 månader
Terroir Suisse Le Gruyère Cave (brun), grottlagrad i 13 månader
Terroir Suisse Le Gruyère Résreve (röd), lagrad i minst 9 månader
Terroir Suisse Le Gruyère Alpage (blå), gjord på endast sommarmjölk, lagrad i 13-16 månader
Terroir Suisse Le Gruyère Bio (grön), gjord på ekologisk mjölk, lagrad i 13 månader
Terroir Suisse Le Gruyère Doux (gul), lagrad i 6 månader
Terroir Suisse Le Gruyère Vieux (lila), Gamlingen och prisvinnare, lagrad i minst 20 månader

Packaging design for a premium collection of one of the world’s best-known cheese brands (and probably one of the best cheese in the world). We wanted to create a graphic design concept, with different color coding to distinguish the different qualities and at the same time create a unique Gruyère family. It may sound obvious, but it has never existed before at Gruyére. A major challenge was to simultaneously follow the strict graphic guidelines according to Le Gruyère’s organization. Each wheel of cheese are quite big and meassures about 55 cm in diameter and weighs about 36 kg.

Terroir Suisse Le Gruyère Noir (black), The World champion, multiple winner of the World Cheese Gold, stores for 16 months
Terroir Suisse Le Gruyère Cave (brown), cave stored for 13 months
Terroir Suisse Le Gruyère Résreve (red), stored for at least 9 months
Terroir Suisse Le Gruyère Alpage (blue), made of summer milk only, stored for 13-16 months
Terroir Suisse Le Gruyère Bio (green), made of organic raw milk, stored for more than 13 months
Terroir Suisse Le Gruyère Doux (yellow), stored for 6 months
Terroir Suisse Le Gruyère Vieux (liliac), Gold-awarded, stored for at least 20 months

Skills: Design, Förpackningsdesign, Identiteter
Client: Terroir Suisse