Nationella minoriteter

Vi har våra olikheter men är lika. Informationskampanj för Stockholms stad riktad mot gymnasieungdomar och berättar om våra nationella minoriteter: tornedalingar, judar, romer, sverigefinnar och samer. Texterna är skrivna i skönlitterär form av författare som representerar varje minoritet. Modellerna visade likhet och skillnad med en symbol för sitt ursprung.

Belönad i Svenska Designpriset med silver och guld med specialpriset ”Årets våghals”.

SDP_medals

”Stockholms stad tar nya grepp för att krossa fördomar. Vi möter minoriteter på ett personligt sätt. Uttrycksfulla bilder, ren och tydlig typografi ger ett överväldigande intryck.”

Art director: Joachim Petterson
Copy: Jörgen Fuxe
Foto: Jesper Brandt
Byrå: ZCO
Skills: Reklam