Nationella minoriteter

Vi har våra olikheter men är lika. Informationskampanj för svenska gymnasieungdomar om våra nationella minoriteter: tornedalingar, judar, romer, sverigefinnar och samer. Texterna är skrivna i skönlitterär form av författare som representerar varje minoritet. Modellerna visade likhet och skillnad med en symbol för sitt ursprung.

Nationella minoriteter blev belönad i Svenska Designpriset med både silver och guld för ”Årets våghals”.

SDP_medals

Art director: Joachim Petterson
Copy: Jörgen Fuxe
Foto: Jesper Brandt

Skills: Design, Reklam