Jernhusen visuell identitet

Honey design har fått uppdraget att ta fram en ny visuell identiteten för fastighetsbolaget Jernhusen. I uppdraget ingår även att göra ett antal implementeringar, som exempelvis deras Årsredovovisning och hållbarhetsrapport 2017.

Honey design has been commissioned to develop a new visual identity for the real estate company Jernhusen. The assignment also includes making a number of implementations, such as their Annual Report and Sustainability Report 2017.

Art direction och formgivning: Honey Design
Illustrationer: SaraMara/Söderberg agentur
Omslagsfoto: Andreas Lundberg
Skills: Design, Identiteter, Reklam, Typografi