Jernhusen visuell identitet

Poster of all Jernhusen’s central stations and station halls.

Campaign for the web.

Under construction.

Uppdrag: Utveckla en ny visuell identiteten för fastighetsbolaget Jernhusen.
Assignment: Develop a new visual identity for the real estate company Jernhusen.
2017–

Jernhusen är en statlig fastighetsutvecklare som äger och driver en stor del av alla järnvägsstationer samt järnvägsanslutna verksamheter och byggnader. Deras uppdrag är att underhålla byggnader samt bygga nya kommersiella fastigheter. Jernhusen är Sveriges största fastighetsbolag och bildades i januari 2001 som en del av upplösningen från SJ och är fortfarande helägt av den svenska staten.

Jernhusen is a state-owned real estate developer that owns and operates the major part of all railway stations as well as railway-connected businesses and buildings. Their mission is to maintain buildings and build new commercial properties. Jernhusen is Sweden’s largest real estate company and was founded in January 2001 as part of the dissolution from SJ and is still wholly owned by the Swedish government.

Skills: Design, Identiteter, Reklam, Typografi