Försäkringskassan

Självbetjäningstjänst

Kampanj för att öka småbarnsföräldrarnas användning av Försäkringskassans självbetjäningstjänst. Problemet var att få fler föräldrar att ladda ner e-legitimation. Vi lät Samuel 8 år förklara tjänstens enkelhet för de vuxna på vuxnas sätt. Med humor och relevans lyckades vi öka småbarnsföräldrarnas kännedom om hur de kan hantera sin föräldrapenning via nätet i stället för att skicka pappersblanketter.

Art director: Joachim Petterson
Copy: Fredric Antonsson
Regissör: Filip Tellander
Byrå: ZCO

Sjukförsäkringen

En liten förändring i retorik gav en enorm förändring i attityd hos svenska folket. Filmerna förändrade synen gentemot sjukskrivning och möjligheten att arbeta men även gentemot Försäkringskassan, där nästan hälften av befolkningen sade sig vara mer positiva till Försäkringskassan efter att ha sett kampanjen.

Art director: Joachim Petterson
Copy: Jörgen Fuxe
Regissör: Henning Mark
Byrå: ZCO
Skills: Film