Försäkringskassan

Sjukförsäkringen

En liten förändring i retorik gav en enorm förändring i attityd hos svenska folket. Filmerna förändrade synen gentemot sjukskrivning och möjligheten att arbeta men även gentemot Försäkringskassan, där nästan hälften av befolkningen sade sig vara mer positiva till Försäkringskassan efter att ha sett kampanjen. Filmerna har tydlig relevans och har visats under lång tid.

Art director: Joachim Petterson
Copy: Jörgen Fuxe
Regissör: Henning Mark

Självbetjäningstjänsten

Med humor och relevans lyckades vi öka småbarnsföräldrarnas kännedom om hur de via Försäkringskassans självbetjäningstjänst kunde hantera sin föräldrapenning via nätet i stället för att skicka pappersblanketter. Demn stora utmaningen var att få fler föräldrar att ladda ner e-legitimation, därför lät vi Samuel 8 år förklara tjänstens enkelhet för de vuxna på vuxnas sätt.

Art director: Joachim Petterson
Copy: Fredric Antonsson
Regissör: Filip Tellander
Skills: Film