2020

  • Plaza interiör, nummer 8, augusti 2020

2017

2016

2015

  • SR P1 Naturmorgon, 5 december 2015, Tina-Marie Qwiberg recenserar ”Bisyssla”
  • P4 Göteborg, 18 juni 2015, intervju i Förmiddag i P4 ”Bok om binas bästa biverkningar”

2014

2012

  • Resumé, 5 november 2012 ”Lanserar lyxhamburgare med Honey Design”
  • Resumé, 17 oktober 2012 ”Ska väcka svenskars smak för Schweiz”
  • DN Bostad, 29 juni 2012, ”Trädgårdens surr blir guld på burk”
  • DN Bostad digitalversionen, 29 juni 2012, ”Trädgårdens surr blir guld på burk”
  • Residence, nr 5 2012

2011