Hur hållbar är vår framtid?

Lördag 23 april klockan 11.00 på Trädgårdsmässan i Älvsjö, pratar jag om binas nytta och den biologiska mångfaldens betydelse för en hållbar utveckling.

Hur allvarlig är situationen på vår planet? Kan vi påverka utvecklingen? Vilken roll har människan för hur planeten fungerar?

Ekosystemet är ett känsligt system som kan förändras plötsligt och det är vi människor som ansvarar för hur biosfären formas idag och i framtiden. Det finns biofysiska gränser som inte bör passeras för att vi ska kunna behålla ett drägligt klimat och rätt typ av biosfär som vi och andra organismer kan utvecklas i.

Nio kritiska områden har identifierats, och vi har överskridit åtminstone tre av dem. Biologisk mångfald är en av dessa områden, som varit eftersatt sedan mitten av 1900-talet.

När vi förenklar ekosystem för att maximera produktionen av några få ekonomiskt värdefulla resurser produceras färre ekosystemtjänster vilket medför ökad sårbarhet i samhälle och ekonomi (mindre resiliens) för klimatförändring och andra störningar. Vi behöver långsiktiga strategier vår planets förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas.

%d bloggare gillar detta: